EU Socijalni fond
EU
Strukturni fondovi
PS Županija
Panora
Izradu ove Internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

PROJEKT : „ZNANJEM DO ZAPOSLENJA“

EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Znanjem do zaposlenja - EU projekt

Osnovne informacije

Požeško-slavonska županija je prijavila još jedan projekt sa svrhom
poticanja razvoja poslovnog i civilnog sektora našeg kraja pod nazivom
"Znanjem do zaposlenja" .

Projekt je odobren i financira se sredstvima Europske unije kroz program
Europski socijalni fond (ESF) - Učinkoviti ljudski potencijali i poziv
"Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina".

Izradila ga je Panora Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske
županije.

Uz Požeško-slavonsku županiju kao Korisnika projekta, partneri su i Centar
za socijalnu skrb Požega i Centar za socijalnu skrb Pakrac.

U provedbi projekta sudjeluju i stručnjaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Požega.

Ukupna vrijednost projekta je 1.015.889,86 kn., a ukupna potpora Europske
unije iznosi 100%.

Projekt se provodi od rujna 2018. do svibnja 2020.

CILJEVI PROJEKTA

Omogućiti zapošljivost i uključivanje u zajednicu dugotrajno nezaposlenih
osoba osnaživanjem njihovih radnih i osobnih vještina.

Osnažiti znanja stručnjaka koji rade sa pripadnicima marginaliziranih
skupina na području socijalnog uključivanja, a posebno sa korisnicima
Minimalno zajamčene naknade.

Očekivani rezultati
* nova stručna znanja dugotrajno nezaposlenih osoba
* suradnja sa zajednicom
* veće mogućnosti za nalaženje radnih mjesta
* osnažene kompetencije stručnjaka koji rade sa nezaposlenim osobama
i osobama koje primaju Minimalne zajamčenu naknadu

KORISNIK

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Županijska 7, 34000 Požega
Telefon: 034/290-290
E-pošta: uredzupana@pszupanija.hr
Web: www.pszupanija.hr
Telefon : 034/290-290

VRIJEME PROVEDBE

rujan 2018.-svibanj 2020.

IZNOS PROJEKTA

1.015.889,86 knPARTNERI

Centar za socijalnu skrb u Požegi
Dr.Filipa Potrebice 2
34000 Požega

Centar za socijalnu skrb u Pakracu
Petra Preradovića 1
34550 PakracCiljne skupine

CILJNE SKUPINE

Dugotrajno nezaposlene osobe i osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu
Stručnjaci iz područja rada sa pripadnicima marginaliziranih skupina

Aktivnosti

Na šetnici Nikole Tesle kraj uz Orljavu polaznici su prolazili praktičnu radionicu Digitalne fotografije.

...

Svoje kreativne vještine polaznici su izrazili kroz izradu nakita od žice i perli, crtanje i slikanje i digitalnu fotografiju. Radionice se izvode u suradnji sa udrugom Oppidum iz Požege.

...

Pučko otvoreno učilište Zagreb u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Obris u Požegi danas je započeo osposobljavanje polaznika za rad bagerom, dozerom i utovarivačem. Edukacija će se p...

Kontakt obrazac

voditeljica projekta

Irena Galić, mag.oec

adresa

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Županijska 7
34 000 Požega

e-mail

irena.galic@pszupanija.hr

telefon

+385 34 290 207

fax

+385 34 290 216